Wasservögel

Basstölpel (Sula bassana)
Basstölpel (Sula bassana)
Blässhuhn (Fulica atra)
Blässhuhn (Fulica atra)
Kormoran und Eiderente
Kormoran und Eiderente
Blässhuhn (Fulica atra)
Blässhuhn (Fulica atra)
Teichhuhn ((Gallinula chloropus))
Teichhuhn ((Gallinula chloropus))
Austernfischer (Haematopus ostra)
Austernfischer (Haematopus ostra)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Basstölpel ( Sula bassana) Morus bassanus
Basstölpel ( Sula bassana)
Morus bassanus
Basstölpel ( Sula bassana) Morus bassanus
Basstölpel ( Sula bassana)
Morus bassanus
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)

Neu